Кориснички сервис: Регистрирајте се
1024z260_4_Sajt_baner_1024x260_2.png

25. 11. 2017.

"Safety day" во Нелт СТ- Македонија

Уште еден Ден на Безбедност (Safety day) се одржа овој Ноември во Нелт Ст, Скопје. Стотина запослени присуствуваа на оваа традиционала манифестација која се одржа на 15 11.

Присутните ја поминаа обуката за прва помош и противпожарна заштита,како и евакуација, пропратени со стручни инструкции од долгогодишните соработници на компанијата во наведената област, и тоа поликлиника Медика Плус и фирма Рени инжинеринг.

"Safety day" се спроведува поради развивање на проактивен начин на размислување и стекнување на знаење за тоа како најдобро да се заштитат вработените во вонредни ситуации. Поред наведените вежби,на запослените им е обезбедена и практична вежба гасење на на почетен пожар.