Кориснички сервис: Регистрирајте се
dorabutka.jpg

Доработка и прилагодување

Во склад со се поизразената потреба на клиентите да понудат на пазарот производи кои се прилагодени на навиките на купувачите, развивме сервисни доработки (препакување, обележување) и прилагодувања (формирање на комерцијални пакувања по желба на клиентите, изготвување на промотивни и акциски сетови) на широкиот асортиман на роба за широка потрошувачка, прехрамбени,  технички производи, рекламни метеријали... Во склоп на нашиот магацин имаме посебно конструирани и изведени платформи на кои се одвиваат овие активности, а се во склад со оптимизација на полесно управување со робата во магацинот.

 

Контакт:

+389 2 2581 900