Кориснички сервис: Регистрирајте се
transp.jpg

Транспорт

Управуваме со флота која опфаќа разни видови на доставни возила со кои  им овозможуваме на нашите клиенти точно и навремено снабдување на територијата на Р.Македонија. Сите возила се опремени со GPS уреди, а организацијата, контролата и следењето на сите транспортни и доставни рути се врши со помош на современо софтверско решение за организација и оптимизација на транспортот.

 

Контакт:

+389 2 2581 900