Кориснички сервис: Регистрирајте се

Контакт

 • НЕЛТ СТ ДООЕЛ Скопје

  ул. 32 бр.20 1041 Илинден
  Тел: + 389 2 2581 900
  Факс: + 389 2 2581 998
  E-mail: cso@nelt.com

  Контакт за рекламации

  Тел: + 389 2 2581 920
  E-mail: reklamaciineltmk@nelt.com
 • НЕЛТ СТ ДООЕЛ Битола

  ул. Индустриски пат бб ( Јавор репроматеријали) 7000 Битола
  Тел: + 389 2 2581 900
  Факс: + 389 47 224 622
  E-mail: dzalev_p@nelt.com

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

 • Матичен број: 05897939
 • Даночен број: 4030004526652
 • Шифра на дејност: 46.75

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

 • Охридска банка: 530010100480875
 • Стопанска банка: 200001469091570
 • НЛБ Тутунска банка: 210058979390127
 • Комерцијална банка: 300000002433475
 • Про кредит банка: 380108689100152